Velkommen


Velkommen til Elveseter Begravelsesbyrå

Elveseter Begravelsesbyrå er en familiebedrift som har tilholdssted på Heimdal i Trondheim. Vi ønsker å være til hjelp og støtte for å legge til rette for en begravelse/bisettelse der vi bistår i alt det praktiske rundt en seremoni i Trondheim og omkringliggende kommuner.

Vi ordner med alt fra kirkelige til livsnøytrale seremonier, der vi benytter kirker, kapell og seremonirom ut fra hvordan en ønsker begravelsen/bisettelsen.