Det som skjer etterpå


Minnesamvær

Det å samles etter seremonien gir de nærmeste og venner anledning til å dele minner utover det som ble sagt under seremonien, der en stopper opp litt fra hverdagen over noe å spise og en kopp kaffe. Vi tilbyr å legge til rette for minnesamvær i hele Trondheim, ut fra seremonisted og ønske. Da ordner vi med både lokale og bespisning, og en slipper å tenke på oppdekking og rydding etterpå. 

Gravmonument

Når et nytt gravsted blir opprettet eller en bruker et eldre gravsted, må en ny gravstein eller ny inskripsjon på plass. Det er flere i Trondheim og omegn som har steinhuggeri, men vi kan anbefale Trondheim Stenindustri som holder til i Melhus. De er meget seriøse, konkurransedyktige på pris, og har meget god service, både kundebehandling og ved oppfølging av oppsatte gravstøtter. På sin hjemmeside har Trondheim Stenindustri en fin oversikt med bilder av ulike løsninger på gravstøtter.

Tingretten/Lensmann

Ved privat skifte må familien ta kontakt med Tingretten/Lensmann i gjeldende kommune innen 60 dager etter dødsfall for å få utlevert en Skifteattest. Dette er det juridiske dokumentet som brukes overfor banker, forsikringsselskap, fagforening og andre instanser. Privat skifte er gratis hvis arvingene ordner dette selv. Advokattjenester kan også kjøpes ved privat skifte. Ved offentlig skifte formidles dette gjennom Tingretten/Lensmann.

Advokatrådgivning

Advokatfirmaet Pilar yter bistand og gir råd innen de fleste juridiske områder, herunder spørsmål i forbindelse med arv og skifte. Elveseter Begravelsesbyrås kunder tilbys 1/2 time gratis konsultasjon.
Tlf. 930 29 326, e-post: post@apilar.no.