Priser


Her følger en oversikt over priser i forbindelse med en gravferd.

Ifølge Markedføringslovens forskrift §10 som trådte i kraft 1. januar 2013 plikter man å opplyse om
minimums- og maksimumspriser ved salg av varer, tjenester eller andre ytelser.

Prisene nedenfor er for en komplett seremoni, men innenfor dette er det mange måter å legge til rette for en personlig gravferd.

Tjeneste
 Min.pris
  Maks.pris
 Kiste med svøp og utstyr
4550,- 34025,-
 Bringing av tom kiste til dødssted
600,- 988,-
 Nedleggelse 600,- 1350,-
 Innbringelse fra dødssted
1500,- 3200,-
 Båretransport til seremonisted
1850,- 1850,-
 Båretransport til krematorium hvis kremasjon
800,- 2000,-
 Assistanse ved seremoni
1700,- 2800,-
 Dekorasjonsmaterialer 250,- 480,-
 Dødsannonse i Adresseavisen, 71 mm
1591,- 4523,-
 Sanghefter, 50 stk.
250,- 1450,-
 Blomster på kisten
250,- 3500,-
 Byråets honorar avgiftspliktige
650,- 1800,-
 Byråets honorar, avgiftsfrie 1200,- 4500,-
 Tillegg ved samtale med pårørende
0,-
0,-
 Fakturagebyr 0,-  0,-
 Totalt  15791,-  62466,-Prisene over gjelder selve seremonien i Trondheim, Melhus, Klæbu Malvik og andre kommuner i Sør-Trøndelag,
og vil variere ut fra hva man ønsker.

I tillegg vil det eventuelt komme utgifter til solister, minnesamvær, gravstein, inskripsjon og andre tjenester.

Trondheim Kirkelige Fellesråd
Trondheim Kirkelige Fellesråd administrerer tidspunkt for gravferder og kirkegårdene i Trondheim kommune.
Deres takster er utenom våre tjenester.
I andre kommuner er det kirkelige fellesråd og kirkekontor som administrerer tidspunktene. Takstene her varierer.

Livsnøytralt
Ønsker man en livsnøytral seremoni, er det ulike takster om en ønsker en humanistisk seremoni eller personlig seremoni ut fra sted for seremoni og seremonileder.

NAV
Vi er behjelpelige med å innhente all dokumentasjon og søke om behovsprøvet gjennom NAV så fremt kriteriene er dekket for å kunne søke. Kriteriene kan du lese om i Gravferdsstønad - Veiledning 2016.pdf.
NAV dekker også båretransport utover egenandelen fra dødssted til nærmeste naturlige gravplass hvis strekningen er lenger enn 20 km.